Aria Claros Beach & Spa Resort ★★★★★

 

 Lokacija: Nalazi se nedaleko od antickog grada Claros, na 93 hektara povrsine, na brdu koje je obgrljeno morem i njegovom lepotom, na 5 minuta hoda od plaze Ozdere.

Usluga: All inclusive.

Opis: Sve sobe sadrze TWC, TV, pogled na vrt, mini bar, sef, besplatan wifi.

 

 Cene su po studiju/apartmanu za 10 noćenja izražene u EUR (dinarska protivvrednost)

ARIA CLAROS    09.06. 19.06. 29.06. 09.07. 19.07. 29.07. 08.08. 18.08. 28.08. 07.09. 17.09.
 BEACH &SPA RESORT 5*   19.06. 29.06. 09.07. 19.07. 29.07 08.08. 18.08. 28.08. 07.09. 17.09. 27.09.
1Adl All+ 980 1260 1460 1510 1510 1510 1510 1435 1260 1207 980
1Adl+1Chd(0-13) All+ 980 1260 1460 1510 1510 1510 1510 1435 1260 1207 980
1Adl+2Chd(0-13)(0-2) All+ 980 1260 1460 1510 1510 1510 1510 1435 1260 1207 980
1Adl+2Chd(0-13)(3-13) All+ 1310 1680 1944 2010 2010 2010 2010 1914 1680 1609 1310
2Adl All+ 1310 1680 1944 2010 2010 2010 2010 1914 1680 1609 1310
2Adl+1Chd(0-13) All+ 1310 1680 1944 2010 2010 2010 2010 1914 1680 1609 1310
2Adl+2Chd(0-13)(0-2) All+ 1310 1680 1944 2010 2010 2010 2010 1914 1680 1609 1310
2Adl+2Chd(0-13)(3-13) All+ 1640 2110 2438 2520 2520 2520 2520 2392 2100 2012 1630

PROGRAM I USLOVI PUTOVANJA: 

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:
Gotovinski, platnim karticama: Dina, Visa, Master, Maestro, American Express
Vlasnici kreditnih kartica Banca Intesa mogu plaćati aranžmane u 6 mesečnih rata bez kamate.

PREVOZ:
Autobusi su komforni, visoke turističke klase, sa TV-om i klimom.
Cena autobuskog prevoza iznosi 85 EUR – odrasli; 60 EUR – deca od 0 – 12 godina.

Polazak autobusa                                                                Povratak autobusa
Jun 08, 18, 28,                                                                         Jun 19, 29.
Jul 08, 18, 28,                                                                          Jul 09, 19, 29.
Avgust 07, 17, 27.                                                                  Avgust 08, 18, 28,
Septembar 06, 16.                                                                 Septembar 07, 17, 27.


ARANŽMAN OBUHVATA: Smeštaj sa uslugom po izboru, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili ino partnera.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo vanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom,putno zdravstveno osiguranje do 30.000 eur, za sve putnike do 86 godina starosti, u vidu medicinske asistencije, po uslovima uniqa osiguranja – (obavestenja I uputstva u vezi sa osiguranjem sadrzana su u uslovima uniqa osiguranja, koja su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranzmana), osiguranje od otkaza, posledica nesrećnog slučaja i prtljaga - prema važećem cenovniku Uniqa osiguranja; Osiguranje nije obavezno, ali se preporučuje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem, sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana.

 

VAŽNO: Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku, pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

 

Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje...) na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU.

 

Za troskove nuznog smestaja ishrane I povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji I inostranstvu usled insolventnosti Organizatora putovanja, obezbedjena je polisa osiguranja broj 990000031304 od 25.01.2019. są Triglav osiguranje ADO Beograd.
Za nakandu stete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, u skladu sa Opstim uslovima I Programom putovanja I to, polisu osiguranja broj 990000031304 od 25.01.2019. są Triglav osiguranje ADO Beograd.

Uz ovaj program se primenjuju Opšti uslovi putovanja Organizatora, agencije TRIM TRAVEL, Licenca br: OTP 151/2010 od 09.02.2010.

Newsletter prijava

Ime:
Email:

Kontakt

Trim Travel
Džordža Vašingtona 52, Beograd
+381 11 334 55 42
+381 11 322 19 24
+381 69 113 23 52
office@trimtravel.rs
Licenca broj: OTP 151 (09.02.2010.)

FB ikona  IG ikona  TW ikona  YT ikona  SKYPE ikona

Mobil menu

Design © bojovicdejan.com