Egemen City Hotel ★★

 

Lokacija: Hotel je lociran kilometar od centra Kušadasija I 100 metara od luke u Kušadasiju.

Sadrzaj hotela:Skroman gradski hotel. Ima mali restoran na krovu,lift.

Smestaj: Svaka soba poseduje Twc,klimu (uračunata u cenu),TV,sef,balkon.

Usluga: noćenje sa doručkom

 

Cene su po studiju/apartmanu za 10 noćenja izražene u EUR (dinarska protivvrednost)

EGEMEN CITY    09.06. 19.06. 29.06. 09.07. 19.07. 29.07. 08.08. 18.08. 28.08. 07.09. 17.09.
HOTEL2*   19.06. 29.06. 09.07. 19.07. 29.07 08.08. 18.08. 28.08. 07.09. 17.09. 27.09.
QDLPLV BB 420 420 482 500 500 500 500 500 452 420 420
Sgl BB 190 190 222 230 230 230 230 230 206 190 190
Sgl+1Chd(0-7) BB 190 190 222 230 230 230 230 230 206 190 190
Sgl+1Chd(7-13) BB 260 260 292 300 300 300 300 300 276 260 260
Sgl+2Chd(0-7)(0-7) BB 190 190 222 230 230 230 230 230 206 190 190
Sgl+2Chd(7-13)(0-7) BB 260 260 292 300 300 300 300 300 276 260 260
Sgl+2Chd(7-13)(7-13) BB 320 320 368 380 380 380 380 380 344 320 320
Sgl+3Chd(0-7)(0-7)(0-7) BB 190 190 222 230 230 230 230 230 206 190 190
Sgl+3Chd(7-13)(0-7)(0-7) BB 260 260 292 300 300 300 300 300 276 260 260
Sgl+3Chd(7-13)(7-13)(0-7) BB 320 320 368 380 380 380 380 380 344 320 320
Sgl+3Chd(7-13)(7-13)(7-13) BB 390 390 446 460 460 460 460 460 418 390 390
Dbl BB 260 260 292 300 300 300 300 300 276 260 260
Dbl+1Chd(0-7) BB 260 260 292 300 300 300 300 300 276 260 260
Dbl+1Chd(7-13) BB 320 320 368 380 380 380 380 380 344 320 320
Dbl+2Chd(0-7)(0-7) BB 260 260 292 300 300 300 300 300 276 260 260
Dbl+2Chd(7-13)(0-7) BB 320 320 368 380 380 380 380 380 344 320 320
Dbl+2Chd(7-13)(7-13) BB 390 390 446 460 460 460 460 460 418 390 390
Triple BB 350 350 474 410 410 410 410 410 374 350 350
Triple+1Chd(0-7) BB 350 350 474 410 410 410 410 410 374 350 350
Triple+1Chd(7-13) BB 410 410 474 490 490 490 490 490 442 410 410

PROGRAM I USLOVI PUTOVANJA:

 

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:
Gotovinski, platnim karticama: Dina, Visa, Master, Maestro, American Express
Vlasnici kreditnih kartica Banca Intesa mogu plaćati aranžmane u 6 mesečnih rata bez kamate.

PREVOZ:
Autobusi su komforni, visoke turističke klase, sa TV-om i klimom.
Cena autobuskog prevoza iznosi 85 EUR – odrasli; 60 EUR – deca od 0 – 12 godina.

Polazak autobusa                                                                Povratak autobusa
Jun 08, 18, 28,                                                                         Jun 19, 29.
Jul 08, 18, 28,                                                                          Jul 09, 19, 29.
Avgust 07, 17, 27.                                                                  Avgust 08, 18, 28,
Septembar 06, 16.                                                                 Septembar 07, 17, 27.


ARANŽMAN OBUHVATA: Smeštaj sa uslugom po izboru, troškove organizacije putovanja, usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili ino partnera.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo vanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom,putno zdravstveno osiguranje do 30.000 eur, za sve putnike do 86 godina starosti, u vidu medicinske asistencije, po uslovima uniqa osiguranja – (obavestenja I uputstva u vezi sa osiguranjem sadrzana su u uslovima uniqa osiguranja, koja su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranzmana), osiguranje od otkaza, posledica nesrećnog slučaja i prtljaga - prema važećem cenovniku Uniqa osiguranja; Osiguranje nije obavezno, ali se preporučuje. Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem, sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju prilikom uplate aranžmana.

 

VAŽNO: Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku, pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

 

Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje...) na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU.

 

Za troskove nuznog smestaja ishrane I povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji I inostranstvu usled insolventnosti Organizatora putovanja, obezbedjena je polisa osiguranja broj 990000031304 od 25.01.2019. są Triglav osiguranje ADO Beograd.
Za nakandu stete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, u skladu sa Opstim uslovima I Programom putovanja I to, polisu osiguranja broj 990000031304 od 25.01.2019. są Triglav osiguranje ADO Beograd.

Uz ovaj program se primenjuju Opšti uslovi putovanja Organizatora, agencije TRIM TRAVEL, Licenca br: OTP 151/2010 od 09.02.2010.

 

Newsletter prijava

Ime:
Email:

Kontakt

Trim Travel
Džordža Vašingtona 52, Beograd
+381 11 334 55 42
+381 11 322 19 24
+381 69 113 23 52
office@trimtravel.rs
Licenca broj: OTP 151 (09.02.2010.)

FB ikona  IG ikona  TW ikona  YT ikona  SKYPE ikona

Mobil menu

Design © bojovicdejan.com